Posted on Leave a comment

آشنایی با غلات و فواید آن ها

غلاتغلات به دانه های کوچک، سخت و خشک خوراکی گفته می شود که بر روی گیاهای علف مانند رشد می کنند. غلات غذای اصلی در بسیاری از کشورها می باشد و بیشتر از سایر مواد غذایی مورد استفاده قرار می گیرند. از جمله مهمترین غلات می توان به گندم، جو، برنج، ذرت و… اشاره کرد […]